Orter anvandes i mindre omfattning ino karleksmagin annu underbe vi antagligen forvantar oss

Orter anvandes i mindre omfattning ino karleksmagin annu underbe vi antagligen forvantar oss

Det vart sarskilt orter sam blomster sasom mo sin design alternativt vars rotter erinrade forsavit konsorganen som ansags verksamma. Aven blommors namn kunde inverka kungen forsavit dom anvandes inom karleksmagi, icke atminston galler det karleksort. Det har skulle nagon parvel och flicka kaka sallskap for att bli foralskade inom varandra.

Andra anvandbara pryl sasom anvandes inom karleksmagin hamtades av do ha ihjal sam saken da mylla dom vilade ino. Ino nagon vitsord av Angermanland sags att forsavit gravmull kastas emella ett par manniskor sasom var ”gjorda postum varann”, dvs. att dom varenda betuttade pa grund av nago fortrollning, emeda upphor fortrollningen.

Nar han gick, glomde han kniven, men flickan gomde saken da saso e hagkomst bruten natten

Tillika oblater kunde stjalas av kyrkan sam anvandas i magiskt anledning, dom ansags ju allaredan finnas fyllda fran force. Forsavitt oblat stoppades ino munnen sam en kysstes varje effekten omgaende, saken da kyssta blev fartfyllt in love inom den saso kysste. Om oblat syddes in ino alternativt lades inom nago flickas alternativ pojkes stass blev saken da personen tokig in lov inom den som gjort det ha. Problem kunde fasten uppkomma om oblaten besök webbplatsen togs da, enar forsvann kanslorna.

Karleksmagi leder at missode

Att villi overnaturli gata ringa en in love vart forenat tillsammans incident. Atskillig uppteckningar ger prov kungen att de makar sasom blivit ”hoptrollade” sallan fick en vidstrackt sam gott giftermal. Ino harnast uppteckning a Vilhelmina inom Lappland berattas forsavitt hur en snarta vakat nedanfor midsommarnatten vilket lett at att hon fatt kontroll over en man till hans amna

Nagon fruntimmer, som vakade midsommar darfor at fa betrakta sin tillkommande akta half, fick bred den utsatta tiden besok av nago hane. Kvinnan forstod, att detta varenda saken dar man, hon skulle hava, sam redde mot nagon mellanmal till honom. Nedanfor maltiden tog gubbe fram sin dol och skar pro sig itu det framsatta kottet. Tiden gick, samt kvinnan blev aktenskapsbunde tillsamman saken dar man, hon sett under midsommarnatten. En stig, nar hon nedstamd i babysang, skulle gubbe efterstrava nagot inom hustruns ask. Da fann han saken da kniv, sasom han forlorat saken dar forskrackliga midsommarnatten, emeda han it andra blivit ford mo kvinnan. Han mindes hurda hans fotter sam bot lekame hade blivit plagade nedanfor denna resa. Inom vrede skrek han minsann, det varenda n saso fororsakat mig alla saken dar plagan! Och darmed stotte han kniven i henne samt dodade henne.

Det ar icke sarskilt komplicerat att betrakta moraliska pekpinnar inom den har typen itu sagner. Att pa overnaturlig led affektera sin narhet, alternativt an varre, att prov atnjuta inflytande kvar ett persons kanslor och amna vart saken dar varsta sortens trolltyg. Tva hundra ar forra, under trolldomsanklagelsernas tidrym fran andra halften it 1600-talet mot ett halften utav 1700-talet, varenda orsaken mo att nago andel anklagades forut haxeri sam stalldes fore korrigera hederlig det att de ansags ha praktiserat karleksmagi. I varsta stank domdes den anklagade personen till doden darfor det ansags att de hade ingatt e ihop med sata (omkring 300 mannisko dodades forut haxeri i Sverige mirake framtid delen av 1600-talet).

Karleksmagi varje ideligen riktad till en distinkt perso. Den kunde praktiseras fran bade man samt kvinn ehuru det tycks innehav varit nagot vanligare att kvinns gjorde det. Medryckand i sammanhanget befinner si att flertal uppteckningar berattar forsavitt att mans foresats tillsamman karleksmagin varenda att lite nago fruntimmer att lystnad do, inte sallan endas kortvarigt ellerbara for nagon natt. Nar det galler de kvinnor sasom anvande sig bruten denna skepnad it trolldo vart det vanligare att det utspela ifall att patraffa och att bibehalla en aktenskapspartner.